ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2012

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2012»

 Φέτος θα γιορτάσουμε την 148η επέτειο

της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα.

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης,

ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου,

θέλοντας να τιμήσουν τους αγώνες για  την επέτειο της

Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα,  διοργανώνουν  ιστιοπλοϊκό  αγώνα  με  σκάφη  ανοικτής  θαλάσσης  διαδρομής Ζακύνθου - Κεφαλονιάς.

Ο αγώνας έχει εγκριθεί από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία  και αναφέρεται στο επίσημο ημερολόγιο αγώνων ανοικτής θαλάσσης για το 2012.

Ο αγώνας θα έχει εκκίνηση από το Αργοστόλι το Σάββατο 2-6-2012 με τερματισμό την Ζάκυνθο, απόσταση περίπου 38  μίλια  και  την επόμενη ημέρα Κυριακή 3-6-2012 πρωί μια παλινδρομική διαδρομή έξω από τον λιμάνι  της Ζακύνθου απόστασης 8 μιλίων. Στον αγώνα θα μπορούν να λάβουν μέρος σκάφη  ανοικτής θαλάσσης καταμετρημένα,

κατηγοριών ORCi και ORC Club και IRC.  

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΙΛΟΙ

1. Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου,

2. Ναυταθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης,

Η  διεύθυνση  της  Γραμματείας  και  της  Επιτροπής  αγώνα  από  τις  1/6  έως  και  τις 2/6/12  θα  είναι  στα  Γραφεία  του  Ν.Ο.Κ.Ι.  στο  Αργοστόλι,  την  3  Ιουνίου  στις εγκαταστάσεις του Α.Ν.Ο.Ζ.

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ Αργοστολίου Κεφαλονιάς & Ζακύνθου και έξω από το λιμάνι της Ζακύνθου.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί θα ισχύουν την Ημερομηνία του Αγώνα.

2. Οι Διεθνείς Κανονισμοί ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2009-2012 (RRS).

3. Ο Διεθνής Κανόνας ORC Rating Systems 2012 - ORC International & ORC      Club.

4.. Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης    I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2012 -2013.

            Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.

            Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.

5.  Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2012

6.  Ο  Διεθνής Κανονισμός IRC 2012

7. Οι Προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ/ΕΑΘ) στους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών (RRS) για τους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2012.

8. Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο  Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής        Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981    αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.

9.  Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις      τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.  Στους  αγώνες  γίνονται  δεκτά  σκάφη  καταμετρημένα  κατά  ORC International,  ORC  Club, IRC   (endorsed με TCC ≥ 0,950) και IRC 2 (οποιοδήποτε σκάφος IRC endorsed ) ολικού μήκους ίσου  ή μεγαλύτερου των 6.5 μέτρων  και  με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2012. 

2. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 30 Ευρώ.

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  υποβληθούν  στην  Γραμματεία  του  Αγώνα,  το αργότερο έως την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 09:00.

Β. Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  είναι  γραμμένες  στο  ειδικό  έντυπο  που  θα διατίθεται από τη Γραμματεία του αγώνα και στην ιστοσελίδα των Ομίλων .

Γ.  Κάθε  δήλωση  συμμετοχής  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά από:

      Αντίγραφο  εγκύρου  πιστοποιητικού καταμέτρησης 2012 όπως απαιτούν η Εθνική αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.

Κατάσταση πληρώματος.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ.

Αντίγραφο της άδειας διαφήμισης, εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.

Δ. Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων.

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 21:00. στα Γραφεία, του Ν.Ο.Κ.Ι. στο Αργοστόλι.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Α. Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων σε ειδικό έντυπο που διατίθεται  από  την  Γραμματεία,  το  αργότερο  πριν  από  την  έναρξη  της συγκέντρωσης κυβερνητών.

Β.  Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά,  σε  ειδικό  έντυπο  που  διατίθεται  στην  γραμματεία  η  Επιτροπή  Αγώνα  το αργότερο 1 ώρα πριν από την έναρξη των ιστιοδρομιών.
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2012 οφείλουν να διαθέτουν την από το νόμο απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Ιουνίου 2012

ΩΡΑ 09:00 Τέλος Ορίου Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

ΩΡΑ 12:00 έως 19:00 Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρηση σκαφών.

ΩΡΑ 21.00 Συγκέντρωση κυβερνητών

ΩΡΑ 22.00 Υποδοχή αθλητών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Ιουνίου 2012

ΩΡΑ 11:00 Εκκίνηση ιστιοδρομίας Αργοστόλι - Ζακύνθου, (Απόσταση  38 ν.μ.).

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Ιουνίου 2012

ΩΡΑ 10:30 Εκκίνηση παλινδρομικής ιστιοδρομίας έξω από το λιμάνι της Ζακύνθου (Απόσταση  8 ν.μ.).

ΩΡΑ  15.00 Τελετή απονομής επάθλων, προσφορά γεύματος

ΩΡΑ  16.00  Τέλος εκδηλώσεων.

 

ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας για κάθε μια ιστιοδρομία και στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης.

Αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Όλα  τα  συμμετέχοντα  στον  αγώνα  σκάφη  θα  ελλιμενιστούν  δωρεάν  στα  λιμάνια Ζακύνθου και Αργοστολίου.

Στα λιμάνια θα παρέχονται νερό και πάγος.

Μάιος 2012

Η Οργανωτική Επιτροπή.