ΡΕΚΟΡ Α.Ν.Ο.Ζ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25 μ)

                                      

 50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

47.63   ΛΙΒΕΡΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ           (26-05-2007)

36.79   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΛΕΟΝΑΡΔΑ  (24-05-2008)

31.92                    ‘’                                (13-06-2009)

30.13                    ‘’                                (10-09-2011)

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

 1.52.95   ΑΚΤΥΠΗ  ΙΩΑΝΝΑ                (26-05-2007)

1.29.27   ΠΡΟΒΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ               (09-06-2007)

1.24.43   ΣΟΥΡΜΠΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ        (05-09-2009)

1.13.12   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΑ  (12-06-2010)

1.07.85                          ‘’                         (10-09-2011)

200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

 3.10.17   ΠΛΕΣΣΑ   ΑΓΓΕΛΙΚΗ          (05-09-2009)

2.47.02   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  (10-09-2011)

2.32.43   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ     (09-06-2012)

50μ ΥΠΤΙΟ

 58.13    ΛΙΒΕΡΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ            (26-05-2007)

53.08                    ‘’                                  (09-06-2007)

52.42    ΚΛΑΔΗ  ΘΑΛΕΙΑ                      (24-05-2008)

38.16    ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΛΕΟΝΑΡΔΑ   (13-06-2009)

100μ ΥΠΤΙΟ

 1.26.27   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΛΕΟΝΑΡΔΑ (06-09-2009)

1.18.38   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ  (11-09-2011)

1.16.04                            ‘’                       (09-09-2012)

200μ ΥΠΤΙΟ

 3.17.00  ΠΛΕΣΣΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ             (10-09-2011)

50μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

 49.64    ΠΡΟΒΗ   ΔΗΜΗΤΡΑ              (09-06-2007)

43.37    ΧΙΩΝΗ   ΣΤΕΛΛΑ                  (09-06-2012)

100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

 1.35.34  ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΛΕΟΝΑΡΔΑ (12-06-2010)

1.27.43                        ‘’                          (11-09-2011)

1.23.27  ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ   ΦΙΛΙΠΠΑ     (09-09-2012)

50μ ΠΡΟΣΘΙΟ

 1.03.24    ΠΛΕΣΣΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ         (26-05-2007)

59.35                  ‘’                                 (09-06-2007)

51.03                  ‘’                                 (24-05-2008)

46.63      ΘΕΟΔΟΣΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ      (13-06-2009)

39.83      ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ     (09-06-2012)

100μ ΠΡΟΣΘΙΟ

 2.12.03   ΑΚΤΥΠΗ  ΙΩΑΝΝΑ                (26.05.2007)

1.39.54   ΠΛΕΣΣΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ             (05-09-2009)

1.27.38   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ   (10-09-2011)

1.26.81   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ        (08-09-2012)

200μ ΠΡΟΣΘΙΟ

 3.33.95   ΠΛΕΣΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ              (06-09-2009)

100μ ΜΙΚΤΗ

 1.29.53   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ   (19-06-2010)

200μ    ΜΙΚΤΗ

 3.56.15   ΜΟΡΦΗ  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ         (10-09-2011)

2.55.50   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ        (09-06-2012)

2.51.59   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ    (08-09-2012)

4Χ100 ΜΙΚΤΗ 

(11-09-2011)

5.41.85   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖ.- ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ Θ. – ΠΡΟΒΗ Δ. – ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Λ.

4Χ100  ΕΛΕΥΘΕΡΟ

 (10-09-2011)

4.55.94   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Λ.- ΛΙΒΕΡΗ ΕΥ.- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ.-    

               ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖ

 4Χ50  ΜΙΚΤΗ

 (09-09-2012)

 2.21.80     ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖ.- ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ Φ.- ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Λ.-   

                  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. 

 4Χ50  ΕΛΕΥΘΕΡΟ

 (08-09-2012)

2.04.23       ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Λ.- ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ Φ.- ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖ.-                                                                                                                                                

                   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ