ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΤΑΣΗ ΥΨΟΣ
ΑΕΡΑ ΑΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
Knots Km/h Beaufort Beaufort Εληνικη Ορολογία m
1 2 0 0 Γαλήνη 0
1~3 2~6 1 1 Γαλήνη 0
4~6 7~11 2 2 Ήρεμη 0,5
7~10 12~19 3 3 Λίγο Ταραγμένη 1
11~16 20~30 4 3~4 Λίγο Ταραγμένη έωςΤαραγμένη 1,5
17~21 31~39 5 4 Ταραγμένη έως Κυματώδης 2
22~27 40~50 6 5 Κυματώδης 3~4
28~33 51~61 7 5~6 Κυματώδης-Πολύ Κυματώδης 5
34~40 62~74 8 6~7 Πολύ Κυματώδης-Τρικυμιώδης 7
41~47 75~87 9 7 Τρικυμιώδης 9
48~55 88~102 10 7~8 Πολύ -Τρικυμιώδης 11
56~63 103~117 11 8 Μαινόμενη 14
64~80 118~148 12 9 Παράφορη 16
80 και άνω 149 και άνω 13 και άνω 10 και άνω 16 και άνω