ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2012

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2012»

 Φέτος θα γιορτάσουμε την 148η επέτειο

της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα.

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης,

ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου,

θέλοντας να τιμήσουν τους αγώνες για  την επέτειο της

Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα,  διοργανώνουν  ιστιοπλοϊκό  αγώνα  με  σκάφη  ανοικτής  θαλάσσης  διαδρομής Ζακύνθου - Κεφαλονιάς.

Ο αγώνας έχει εγκριθεί από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία  και αναφέρεται στο επίσημο ημερολόγιο αγώνων ανοικτής θαλάσσης για το 2012.

Ο αγώνας θα έχει εκκίνηση από το Αργοστόλι το Σάββατο 2-6-2012 με τερματισμό την Ζάκυνθο, απόσταση περίπου 38  μίλια  και  την επόμενη ημέρα Κυριακή 3-6-2012 πρωί μια παλινδρομική διαδρομή έξω από τον λιμάνι  της Ζακύνθου απόστασης 8 μιλίων. Στον αγώνα θα μπορούν να λάβουν μέρος σκάφη  ανοικτής θαλάσσης καταμετρημένα,

κατηγοριών ORCi και ORC Club και IRC.  

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΙΛΟΙ

1. Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου,

2. Ναυταθλητικός Όμιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης,

Η  διεύθυνση  της  Γραμματείας  και  της  Επιτροπής  αγώνα  από  τις  1/6  έως  και  τις 2/6/12  θα  είναι  στα  Γραφεία  του  Ν.Ο.Κ.Ι.  στο  Αργοστόλι,  την  3  Ιουνίου  στις εγκαταστάσεις του Α.Ν.Ο.Ζ.

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ Αργοστολίου Κεφαλονιάς & Ζακύνθου και έξω από το λιμάνι της Ζακύνθου.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί θα ισχύουν την Ημερομηνία του Αγώνα.

2. Οι Διεθνείς Κανονισμοί ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2009-2012 (RRS).

3. Ο Διεθνής Κανόνας ORC Rating Systems 2012 - ORC International & ORC      Club.

4.. Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης    I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2012 -2013.

            Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.

            Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72.

5.  Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2012

6.  Ο  Διεθνής Κανονισμός IRC 2012

7. Οι Προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ/ΕΑΘ) στους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών (RRS) για τους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2012.

8. Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, ο  Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής        Συγκρούσεων στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981    αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.

9.  Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις      τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.  Στους  αγώνες  γίνονται  δεκτά  σκάφη  καταμετρημένα  κατά  ORC International,  ORC  Club, IRC   (endorsed με TCC ≥ 0,950) και IRC 2 (οποιοδήποτε σκάφος IRC endorsed ) ολικού μήκους ίσου  ή μεγαλύτερου των 6.5 μέτρων  και  με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2012. 

2. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 30 Ευρώ.

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  υποβληθούν  στην  Γραμματεία  του  Αγώνα,  το αργότερο έως την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 09:00.

Β. Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  είναι  γραμμένες  στο  ειδικό  έντυπο  που  θα διατίθεται από τη Γραμματεία του αγώνα και στην ιστοσελίδα των Ομίλων .

Γ.  Κάθε  δήλωση  συμμετοχής  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά από:

      Αντίγραφο  εγκύρου  πιστοποιητικού καταμέτρησης 2012 όπως απαιτούν η Εθνική αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.

Κατάσταση πληρώματος.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ.

Αντίγραφο της άδειας διαφήμισης, εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.

Δ. Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων.

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 21:00. στα Γραφεία, του Ν.Ο.Κ.Ι. στο Αργοστόλι.

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Α. Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων σε ειδικό έντυπο που διατίθεται  από  την  Γραμματεία,  το  αργότερο  πριν  από  την  έναρξη  της συγκέντρωσης κυβερνητών.

Β.  Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά,  σε  ειδικό  έντυπο  που  διατίθεται  στην  γραμματεία  η  Επιτροπή  Αγώνα  το αργότερο 1 ώρα πριν από την έναρξη των ιστιοδρομιών.
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2012 οφείλουν να διαθέτουν την από το νόμο απαραίτητη, έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Ιουνίου 2012

ΩΡΑ 09:00 Τέλος Ορίου Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

ΩΡΑ 12:00 έως 19:00 Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεώρηση σκαφών.

ΩΡΑ 21.00 Συγκέντρωση κυβερνητών

ΩΡΑ 22.00 Υποδοχή αθλητών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Ιουνίου 2012

ΩΡΑ 11:00 Εκκίνηση ιστιοδρομίας Αργοστόλι - Ζακύνθου, (Απόσταση  38 ν.μ.).

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Ιουνίου 2012

ΩΡΑ 10:30 Εκκίνηση παλινδρομικής ιστιοδρομίας έξω από το λιμάνι της Ζακύνθου (Απόσταση  8 ν.μ.).

ΩΡΑ  15.00 Τελετή απονομής επάθλων, προσφορά γεύματος

ΩΡΑ  16.00  Τέλος εκδηλώσεων.

 

ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας για κάθε μια ιστιοδρομία και στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης.

Αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Όλα  τα  συμμετέχοντα  στον  αγώνα  σκάφη  θα  ελλιμενιστούν  δωρεάν  στα  λιμάνια Ζακύνθου και Αργοστολίου.

Στα λιμάνια θα παρέχονται νερό και πάγος.

Μάιος 2012

Η Οργανωτική Επιτροπή.

CAMP ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ OPTIMIST για παιδιά 7 – 14 ετών

afisa (1)

Ο αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου καλεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για το πρώτο CAMP ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ OPTIMIST για παιδιά 7 - 14 ετών .

Το camp θα γίνει το διάστημα από 15 έως 27/08/2016 με τιμή συμμετοχής 180 ευρώ .
Για πληροφορίες καλέστε τον πρόεδρο κ. Γιάννη Κούτση στο 6974747372 ή τον έφορο ιστιοπλοΐας κ. Γιάννη Μαρίνο στο 6932287353

Για δηλώσεις συμμετοχής στο anozakynthos@gmail.com επισυνάπτωντας την φόρμα συμμετοχής .

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ SAILING SUMMER CAMP (4)

13043624_1696106707344694_8385390878722298407_n 12438974_472982126218856_3772141540789321825_n 11139369_10203991516214075_5473226162506375437_n

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΤΙΜΙΣΤ (4)

Στο ταξίδι της φλόγας πρώτος σταθμός η Ζάκυνθος

Η Ολυμπιακή Φλόγα έχει οικουμενική απήχηση και μεγάλη σημασία. Είναι σύμβολο του ολυμπιακού κινήματος και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων καίει μέρα και νύχτα σε ειδικό βωμό στο στάδιο της πόλης  που τη φιλοξενεί.

Θυμίζει σε όλους τον αρχαίο ελληνικό μύθο του Προμηθέα και της κλοπής της φωτιάς από τον Δία με την οποία οι άνθρωποι, λαμβάνοντάς την ως δώρο και ύψιστη ευεργεσία, μπόρεσαν να ελέγξουν την Φύση και να δημιουργήσουν Πολιτισμό.

Ο ΑΝΟΖ ήταν εκεί για να υποδεχθεί με τη σειρά του την Ολυμπιακή φλόγα στο ομορφότερο νησί του Ιονίου. Όλοι μαζί χαιρετίσαμε τη φλόγα άλλα και τους λαμπαδιδρόμους που με υπερηφάνεια τη μετέφεραν στην ολοκαίνουργια πλατεία μας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

μερικές στιγμές από χθες το απόγευμα 21 Απριλίου

ANOZ 1 ANOZ 2 ANOZ 3 ANOZ 4 ANOZ 5 ANOZ 6 ANOZ 7 ANOZ 8 ANOZ 9 ANOZ 10 ANOZ 11 ANOZ 12 ANOZ 13 ANOZ 14 ANOZ 15

ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΖ 2014

Ημερομηνία

Ονομασία

Ώρα

Διαδρομή

Απόσταση

Κατηγορίες

Παρ 16/05

ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

11:00

ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ

18

ORCi Club 

Σαβ 17/05

11:00

ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

18

Σαβ 14/06

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ

11:00

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

16

ORCi Club 

Κυρ 15/06

11:00

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

16

Κυρ 06/07

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

18:00

ΟΡΤΣΑ - ΠΡΥΜΑ

8

ORCi Club 

Κυρ 14/09

ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

18:00

ΤΡΙΓΩΝΟ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

10

ORCi Club 

Σαβ 04/10

ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ 1571

11:00

ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

12

ORCi Club 

Κυρ 05/10

11:00

ΤΡΙΓΩΝΟ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΝΑΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2013

Με επιτυχία και αρκετές συμμετοχές ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου, το περασμένο Σάββατο (14 Σεπτεμβρίου) πραγματοποίησε τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα«Τιμίου Σταυρού 2013», αφιερωμένο στην εορτή αυτή.

Ο στίβος είχε σχηματιστεί από την επιτροπή αγώνα σε τρίγωνο όπου τα σκάφη μετά την εκκίνηση υποχρεώνονται να περάσουν από τρεις σημαδούρες. Συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου με πολύ καλό Μαΐστρο (4-5 Μποφώρ) ξεκίνησαν 6 Ιστιοπλοϊκά σκάφη έξω από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο θαλάσσιο χώρο για την διαδρομή των 6.4 ν.μ.


Τα σκάφη και τα πληρώματα που συμμετείχαν ήταν τα εξής:

  • ASTERIX του ΑΝΟΖ με Κυβερνήτη του σκάφους τον Παύλο Δικόπουλο και πλήρωμα τον Άκη Ποταμίτη, Δημήτρη Σκαλιστήρη και τον Βαγγέλη Δικόπουλο.
  • ATHINA II με Κυβερνήτη του σκάφους τον Αναστάσιο Κουτουλογένη και πλήρωμα τον Διονύσιο Κουτουλογένη, Γιάννη Κούτση και τον Στάθη Λογοθέτη.
  • ESCAPE του ΑΝΟΖ με Κυβερνήτη τον Γιάννη Μαρίνο και πλήρωμα τον Γιώργο Μιχαλόπουλο.
  • EX-ANIMO του ΑΝΟΖ με Κυβερνήτη του σκάφους τον Λάζαρο Τσαφταρίδη και πλήρωμα τον Γεώργιο Σιδηρά, και τον Φήμη Παλαδινό.
  • PYTHEAS του ΑΝΟΖ με Κυβερνήτη του σκάφους τον Σπύρο Μάργαρη και πλήρωμα τον Μπάμπη Κολπονδίνο, την Μαρία Αντιόχου και την Γρηγορία Λούτα.
  • PANAS του ΑΝΟΖ με Κυβερνήτη του σκάφους τον Σπύρο Γιοβάρθη και πλήρωμα τον Παναγιώτη Λόξα, Νικόλαο Κλάδη και την Γωγώ Γκιβέτση.


Καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα επικρατούσε ο Βορειοδυτικός άνεμος. Στην εκκίνηση επικράτησε λίγο σύγχυση λόγω του ότι ο αέρας δεν ήταν τόσο σταθερός, αλλά μετά βγαίνοντας στον καθαρό αέρα τα σκάφη ανέπτυξαν γρήγορα ταχύτητα και πέρασαν όλες τις σημαδούρες όπου αγωνίστηκαν περίπου σε όλες τις πλεύσεις της ιστιοπλοΐας. Αυτό έκανε τον αγώνα ευχάριστο και τα πληρώματα των σκαφών εξέφρασαν την επιθυμία την επόμενη χρονιά η διαδρομή να είναι μεγαλύτερη.


Τα αποτελέσματα του Αγώνα είναι τα εξής:

 

Θέση

ΑρΠανιών

Όνομα Σκάφους

Τύπος Σκάφους

1

GRE1630

PANAS

APOLLO 12 PLUS

2

GRE1178

ATHINA II

BAVARIA 47

3

GRE1020 EX-ANIMO ATLANTIC 31

4

GRE988 ESCAPE BRIN DE FOLIE

5

GRE49603 PITHEAS MIRAGE 28

6

GRE1471 ASTERIX DEHLER DELANTA 80Ο Α.Ν.Ο.Ζ. θέλει να ευχαριστήσει ολόθερμα όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτού του Ιστιοπλοϊκού Αγώνα.
Ειδικά τον 
Roger Chapman (Πρόεδρο Επιτροπής Αγώνα) που πραγματοποίησε την εκκίνηση του αγώνα και πήρε τους χρόνους τερματισμού και τον Πάνο Λόξα (Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής) όπου οργάνωσε σωστά τον αγώνα και έστησε τον στίβο.

Η απονομή των επάθλων στους νικητές της διοργάνωσης έγινε στο Πόρτο κοντά στις θέσεις των Σκαφών του Ομίλου, στο λιμάνι, όπου οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την άψογη διοργάνωση. Τις απονομές πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του Ομίλου Διονύσιος Καλόφωνος, ο Αντιπρόεδρος Παύλος Δικόπουλος και ο Έφορος Ιστιοπλοΐας Σπύρος Γιοβάρθης.

Ευχόμαστε του χρόνου περισσότεροι ιστιοπλόοι να λάβουν μέρος στον Αγώνα «Τιμίου Σταυρού 2014» που έχει γίνει πια θεσμός.

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2013

 

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή  της κολυμβήτριας του ΑΝΟΖ Καλοφώνου Λεονάρντα στην ημερίδα ορίων του Παναθηναϊκού ,που έγινε στο ΟΑΚΑ 1-2 Φεβρουάριου 2013.

Έλαβαν μέρος 950 αθλητές από όλη την Ελλάδα και όλα τα μεγάλα ονόματα της Ελληνικής κολύμβησης.

Η αθλήτρια μας κατέκτησε το όριο στα 50μ ελεύθερο κορασίδων με 30.42 ενώ επιβεβαίωσε και το όριο στα 50μ πεταλούδα κορασίδων με 33.22.Μαζί και ο Βαγγέλης Δικόπουλος που έκανε 1.00.16 στα 100μ ελεύθερο.

Έτσι οριστικοποιήθηκαν οι συμμετοχές των αθλητών για το Χειμερινό Πρωτάθλημα κατηγοριών Νοτίου και Βορείου Ελλάδος.

Για τον ΑΝΟΖ οι συμμετοχές και το πρόγραμμα των αθλητών μας είναι

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

14-2-2013

100μ Πρόσθιο   ΠΚ Β – Κολοκοτσά Φιλίππα

 

15-2-2013

100μ Ελεύθερο  ΠΚ Β --Κολοκοτσά Φιλίππα

100μ Ύπτιο       ΠΚ Α --Καλοφώνου Τζιόρτζια

 

16-2-2013

50μ Ελεύθερο   ΠΠ Β--Δεδούσης Λεωνίδας

50μ Ελεύθερο   ΠΚ Β– Κολοκοτσά Φιλίππα

200μ Ύπτιο       ΠΚ Α– Καλοφώνου Τζιόρτζια

 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ και ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

21-2-2012

50μ Πεταλούδα  ΚΟΡ – Καλοφώνου Λεονάρντα

 

22-2-2013

50μ Ελεύθερο    ΚΟΡ—Καλοφώνου Λεονάρντα

50μ Ύπτιο          ΕΦ. – Δικόπουλος Βαγγέλης

 

23-2-2012

50μ  Ελεύθερο    ΕΦ.—Μπονίκος Πάνος

Καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστούμε για τις χαρές που συνεχίζετε να μας δίνετε.

ΚΟΠΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 2013

Την  Κυριακή  20-1-2013  ο Α.Ν.Ο.ΖΑΚΥΝΘΟΥ έκοψε  την  κουλούρα  του , παρουσία  του αντιπεριφεριάρχη και του δημάρχου Ζακύνθου ,  περιφερειακών  και δημοτικών συμβούλων , των αθλητών του  και  πολλών  γονέων και  φίλων του  συλλόγου. 

Τιμώμενα  πρόσωπα  οι  πρωταθλητές Ελλάδος  Παναγιώτης Σαμιλίδης και Νόρα Δράκου οι οποίοι και  βραβεύτηκαν  για  τις  επιτυχίες τους  στον  διεθνή  χώρο. Επίσης για την προσφορά τους  στην Ελληνική κολύμβηση  βραβεύτηκαν και  οι προπονητές τους , Αλέξανδρος Νικολόπουλος και Γιώργος Λεκάκης.

Ο  ΑΝΟΖ  ακόμα τίμησε τους  αθλητές του που  έλαβαν το  2007 για  πρώτη  φορά μέρος  σε  επίσημους αγώνες μετά την επαναλειτουργία του κολυμβητικού τμήματος ύστερα από πολλά χρόνια απραξίας (Θεοδωρίτση Αναστασία, Προβή Δήμητρα, Γιαννάκης Γιάννης ,Δικόπουλος Βαγγέλης, Μπονίκος Πάνος, Μυλωνάς Διονύσης, Παλαιοθόδωρος Διονύσης, Συνετός Κωνσταντίνος)

Οι αθλητές πού έλαβαν μέρος στους Χειμερινούς αγώνες και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών 2012 (Μπονίκος Πάνος, Καλοφώνου Τζιόρτζια, Καλοφώνου Λεονάρντα ) κατακτώντας  όρια παρότι δεν υπάρχει κολυμβητήριο στην Ζάκυνθο, και  η Κολοκοτσά Φιλίππα για την συμμετοχή της στους  επίλεκτους  αθλητές  τις  ΚΟΕ ,παρέλαβαν  τα βραβεία τους  από τον Παναγιώτη Σαμιλίδη , Νόρα Δράκου , Αλέξανδρο Νικολόπουλο και Γιώργο Λεκάκη.

Καταχειροκροτήθηκε η αγωνιστική ομάδα κολύμβησης που το 2012 κατέκτησε τα πρωταθλήματα γυναικών , κορασίδων-παγκορασίδων και το σύνολο παίδων – παμπαίδων –κορασίδων - παγκορασίδων στους αγώνες ομίλων θαλάσσης.

Για το ιστιοπλοϊκό τμήμα βραβεύτηκε το σκάφος  ex-animo , για την πρώτη θέση που κατέλαβε στην κατηγορία του κατά την διάρκεια του ράλι Ιονίου στην διαδρομή Ζάκυνθος Ιθάκη.

Τέλος βραβεύτηκε  η ομάδα μπάσκετ της ΑΓΕΖ ,η πρωταθλήτρια Ελλάδος στον Μαραθώνιο Μάγδα Γαζέα και οι χορηγοί του συλλόγου ‘κοινοπραξία πλοίων Ζακύνθου’ και ο Άγγελος Περάκης

Τα περισσότερα χειροκροτήματα έλαβε ο προπονητής του συλλόγου Διονύσης Μαρίνος

ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο  Α.Ν.Ο.Ζ.    έλαβε  μέρος  στους  κολυμβητικούς  αγώνες  με  την  επωνυμία    ''20ο ΚΥΠΕΛΛΟ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΝΕΠ '' οι οποίοι έγιναν  στο  κολυμβητήριο  ΠΕΠΑΝΟΣ  της  ΠΑΤΡΑΣ  στις  15-16 Δεκεμβρίου  2012 .

Πρόκειται για   μια  από  τις  καλλίτερες   κολυμβητικές  συναντήσεις  με  συμμετοχή  αθλητών  από  όλη  την  Ελλάδα (650 αθλητές από 33 συλλόγους)

Η  αποστολή  του  ΑΝΟΖ  αποτελείτο   από  38  αθλητές (13 της αγωνιστικής ομάδας και 25 της προαγωνιστικής)   και  ήταν μία από της μεγαλύτερες.(Μεγαλύτερη του Πανελληνίου με 88 αθλητές)

Ικανοποιητικά μπορούν να κριθούν τα αποτελέσματα της αγωνιστικής η οποία  δεν έφερε  μετάλλια  μόνο επειδή οι  βραβεύσεις  έγιναν σε ανοικτή  κατηγορία (όλες οι ηλικίες δηλαδή μαζί) , οπότε οι κολυμβητές μας είχαν να συναγωνισθούν μεγαλύτερους αθλητές .Όμως .έδειξαν  την ποιότητά τους κατακτώντας 8 όρια Χειμερινού Πρωταθλήματος Κατηγοριών και συγκεκριμένα ο Μπονίκος Πάνος στα 50μ ελεύθερο εφήβων, Δεδούσης  Λεωνίδας στα 50μ ελεύθερο παμπαίδων Β , Κολοκοτσά Φιλίππα στα 50μ-100μ ελεύθερο και 100μ πρόσθιο παγκορασίδων Β, Καλοφώνου Τζιόρτζια στα 100μ-200μ ύπτιο παγκορασίδων Α, Καλοφώνου Λεονάρντα στα 50μ πεταλούδα κορασίδων. Συγχαρητήρια και είμαστε σίγουροι ότι και άλλα όρια θα επιτευχθούν στους επόμενους αγώνες,

Οι αθλητές της προαγωνιστικής έδειξαν ότι αποτελούν άξιους συνεχιστές των μεγάλων ταλέντων της αγωνιστικής ομάδας, κατακτώντας 3 Χρυσά.3 ασημένια και 4 χάλκινα μετάλλια, πολλά καλά πλασαρίσματα και συντρίβοντας τα ατομικά τους ρεκόρ. Όλα αυτά βεβαίως  χάρη στην εξαιρετική δουλειά του προπονητή Διονύση Μαρίνου  και φυσικά χωρίς κολυμβητήριο (που θα έφθαναν άραγε αυτοί οι αθλητές αν υπήρχε κολυμβητήριο?)

Τα   αποτελέσματα των αθλητών μας

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ –ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κολοκοτσά Φιλίππα

50μ ελεύθερο                -30.00   (ΟΡΙΟ ΧΕΙΜ.  ΠΚ Β-ΡΕΚΟΡ ΑΝΟΖ)

100μ ελεύθερο              -1.06.48(ΟΡΙΟ ΧΕΙΜ.  ΠΚ Β-ΡΕΚΟΡ ΑΝΟΖ)

100μ πρόσθιο                -1.28.07(ΟΡΙΟ ΧΕΙΜ.  ΠΚ Β-ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

50μ πεταλούδα              -32.12   (ΡΕΚΟΡ ΑΝΟΖ)

 Καλοφώνου  Τζιόρτζια

100μ ύπτιο                     -1.17.20 (ΟΡΙΟ ΧΕΙΜ.  ΠΚ Α)

200μ ύπτιο                     -2.48.05 (ΟΡΙΟ ΧΕΙΜ.  ΠΚ Α)

50μ ύπτιο                       -36.00

200μ πρόσθιο                 -3.13.35 (ΡΕΚΟΡ ΑΝΟΖ)

Καλοφώνου Λεονάρντα

50μ πεταλούδα               -33.28   (ΟΡΙΟ  ΧΕΙΜ.  ΚΟΡ.)

200μ ελεύθερο                -2.35.82(ΡΕΚΟΡ ΑΝΟΖ)

50μ ελεύθερο                  -31.40

100μ ελεύθερο                -1.09.26

Παπαγεωργοπούλου Σίση

50μ ελεύθερο                  -31.92

100μ ελεύθερο                -1.12.12(ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

Κολοκοτσά Αγγελική

50μ πρόσθιο                   -42.32   (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ

100μ πρόσθιο                 -1.35.60(ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

200μ πρόσθιο                 -3.29.48(ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

50μ ύπτιο                        -39.06   (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

Μιχαλούδη  Τερέζα

50μ πρόσθιο                   -43.82   (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

100μ πρόσθιο                 -1.38.83

Παπαναστασίου Αικατερίνη

200μ ελεύθερο                -2.58.99 (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

400μ ελεύθερο                -6.23.33 (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

50μ πεταλούδα                -41.21   (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

Κούφα Μαρία

50μ πρόσθιο                    -47.34   (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

100μ πρόσθιο                  -1.57.71(ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

50μ ύπτιο                         -50.22   (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΑΝΔΡΕΣ

Μπονίκος  Πάνος

50μ ελεύθερο                  -26.46   (ΟΡΙΟ  ΧΕΙΜ. ΕΦ.)

100μ ελεύθερο                -1.00.06(ΡΕΚΟΡ ΑΝΟΖ)

50μ πεταλούδα               -29.76    (ΡΕΚΟΡ ΑΝΟΖ)

100μ πρόσθιο                 -1.20.83 (ΡΕΚΟΡ ΑΝΟΖ)

Δεδούσης  Λεωνίδας

50μ ελεύθερο                -30.61   (ΟΡΙΟ ΧΕΙΜ. ΠΠ Β-ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

100μ ελεύθερο              -1.12.60(ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

50μ πεταλούδα              -35.46  (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

Δικοπουλος Βαγγέλης

50μ ύπτιο                       -32.10

100μ ύπτιο                     -1.10.94

200μ ύπτιο                     -2.38.03

Μαργαρης Διονύσης

50μ ελεύθερο                -30.18   (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

100μ ύπτιο                    -1.17.81(ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

Λογοθέτης Νίκος

50μ πεταλούδα             -57.07   (ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)

100μ ελεύθερο              -1.41.39(ΑΤΟΜΙΚΟ ΡΕΚΟΡ)                                                                                                                                                                        

 

-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  (9-10-11-12 ετών)

ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ

Μαρίνος Παναγιώτης

50μ πεταλούδα                    (50.58)-ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

50μ ελεύθερο                      (43.27)

Θεοδωρίτσης Κωνσταντίνος

50μ ύπτιο                             (49.86)

50μ ελεύθερο                       (44.36)

Φιορεντίνος Παναγιώτης

50μ πρόσθιο                        (1.03.98)

50μ ύπτιο                             (1.03.66)

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ

Στεφανοπούλου Ζέτα

50μ πρόσθιο                        (1.00.30)-ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

50μ ύπτιο                             (1.02.15)

Πήλικα Κωνσταντίνα 

50μ ελεύθερο                      (47.28)-4η

50μ ύπτιο                             (57.09)

 

ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ          

Μαυροπόδης Γιάννης 

50μ πρόσθιο                        (1.04.48)-7ος

50μ ύπτιο                             (1.03.50)

Αρβανιτάκης Ηλίας

50μ ελεύθερο                      (50.17)

50μ ύπτιο                             (59.02)

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ

Νερούλη Σπυριδούλα

50μ πρόσθιο                       (49.18)-ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

50μ πεταλούδα                   (1.01.63)

Μάργαρη Αθηνά

100μ ελεύθερο                   (1.31.87)-4η

50μ ύπτιο                            (47.58)-6η

Παπά Σταυρούλα

50μ ελεύθερο                    (56.82)-7η

50μ ύπτιο                           (57.54)

Ζούγρα Ζωή

50μ ελεύθερο                    (57.02)-8η

50μ ύπτιο                          (1.00.92)

 

ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ

Καποδίστριας Χρήστος

50μ ύπτιο                        (50.14)-7ος

100μ ελεύθερο                (1.36.89)-8ος

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ

Μαργαρη Νικολέτα

50μ ελεύθερο                  (32.96)-ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

50μ πεταλούδα                (36.71)-ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

100μ πεταλούδα              (1.38.31)-ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Πήλικα Μαρία

50μ ύπτιο                         (42.75)-ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

50μ πρόσθιο                     (46.90)-ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

100μ ελεύθερο                 (1.20.52)-4η

Στεφανοπούλου Ιωάννα

50μ ύπτιο                         (48.04)-8η

50μ πρόσθιο                     (52.55)

100μ πρόσθιο                   (1.59.76)

Νερούλη Μάρα

50μ ελεύθερο                   (48.25)

50μ ύπτιο                          (57.31)

Καρανίκα  Βασιλική

50μ ελεύθερο                   (47.07)

100μ ελεύθερο                 (2.02.00)

50μ ύπτιο                          (58.42) 

 

ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ

Δερμιτζάκης  Ιάσονας

200μ πρόσθιο                   (3.38.72)-ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

50μ πρόσθιο                     (45.94)-6ος

400μ  ελεύθερο                (6.39.00)-6ος

Παπαδόγκωνας   Γιάννης

50μ ύπτιο                          (41.45)-4ος

200μ ύπτιο                        (3.08.13)-4ος

100μ ύπτιο                        (1.31.51)-7ος

Σκλήβας  Στάθης

100μ πεταλούδα               (1.55.49)-7ος

50μ πεταλούδα                 (54.57)

50μ πρόσθιο                     (53.70)

Βυθούλκας  Γιάννης

100μ ύπτιο                       (1.36.41)-8ος

50μ πεταλούδα                 (53.78)

100μ ελεύθερο                 (1.24.03)

Μποζίκης Σπύρος

50μ ελεύθερο                   (36.49)

100μ ελεύθερο                 (1.23.29)

200μ ελεύθερο                 (3.18.63)

Μυλωνάς  Πέτρος

50μ πεταλούδα                 (54.44)

50μ ελεύθερο                   (38.01)

100μ ελεύθερο                 (1.32.71)

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ       

Χιώνη  Στέλλα

50μ.ύπτιο                    (37.31-ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

100μ ύπτιο                  (1.26.24)-6η

200μ ύπτιο                  (3.03.70)-5η

Κοντονή  Αδαμαντίνη

50μ πεταλούδα           (48.49)

50μ πρόσθιο               (59.83)

100μ ελεύθερο           (1.32.09)

 

Ευχαριστούμε τον Δήμο μας για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφερε όπως και την κοινοπραξία πλοίων.

 

 

 

 

 

ΡΕΚΟΡ Α.Ν.Ο.Ζ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25 μ)

                                      

 50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

47.63   ΛΙΒΕΡΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ           (26-05-2007)

36.79   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΛΕΟΝΑΡΔΑ  (24-05-2008)

31.92                    ‘’                                (13-06-2009)

30.13                    ‘’                                (10-09-2011)

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

 1.52.95   ΑΚΤΥΠΗ  ΙΩΑΝΝΑ                (26-05-2007)

1.29.27   ΠΡΟΒΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ               (09-06-2007)

1.24.43   ΣΟΥΡΜΠΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ        (05-09-2009)

1.13.12   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΑ  (12-06-2010)

1.07.85                          ‘’                         (10-09-2011)

200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

 3.10.17   ΠΛΕΣΣΑ   ΑΓΓΕΛΙΚΗ          (05-09-2009)

2.47.02   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  (10-09-2011)

2.32.43   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ     (09-06-2012)

50μ ΥΠΤΙΟ

 58.13    ΛΙΒΕΡΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ            (26-05-2007)

53.08                    ‘’                                  (09-06-2007)

52.42    ΚΛΑΔΗ  ΘΑΛΕΙΑ                      (24-05-2008)

38.16    ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΛΕΟΝΑΡΔΑ   (13-06-2009)

100μ ΥΠΤΙΟ

 1.26.27   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΛΕΟΝΑΡΔΑ (06-09-2009)

1.18.38   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ  (11-09-2011)

1.16.04                            ‘’                       (09-09-2012)

200μ ΥΠΤΙΟ

 3.17.00  ΠΛΕΣΣΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ             (10-09-2011)

50μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

 49.64    ΠΡΟΒΗ   ΔΗΜΗΤΡΑ              (09-06-2007)

43.37    ΧΙΩΝΗ   ΣΤΕΛΛΑ                  (09-06-2012)

100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

 1.35.34  ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΛΕΟΝΑΡΔΑ (12-06-2010)

1.27.43                        ‘’                          (11-09-2011)

1.23.27  ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ   ΦΙΛΙΠΠΑ     (09-09-2012)

50μ ΠΡΟΣΘΙΟ

 1.03.24    ΠΛΕΣΣΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ         (26-05-2007)

59.35                  ‘’                                 (09-06-2007)

51.03                  ‘’                                 (24-05-2008)

46.63      ΘΕΟΔΟΣΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ      (13-06-2009)

39.83      ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ     (09-06-2012)

100μ ΠΡΟΣΘΙΟ

 2.12.03   ΑΚΤΥΠΗ  ΙΩΑΝΝΑ                (26.05.2007)

1.39.54   ΠΛΕΣΣΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ             (05-09-2009)

1.27.38   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ   (10-09-2011)

1.26.81   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ        (08-09-2012)

200μ ΠΡΟΣΘΙΟ

 3.33.95   ΠΛΕΣΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ              (06-09-2009)

100μ ΜΙΚΤΗ

 1.29.53   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ   (19-06-2010)

200μ    ΜΙΚΤΗ

 3.56.15   ΜΟΡΦΗ  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ         (10-09-2011)

2.55.50   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑ        (09-06-2012)

2.51.59   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ    (08-09-2012)

4Χ100 ΜΙΚΤΗ 

(11-09-2011)

5.41.85   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖ.- ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ Θ. – ΠΡΟΒΗ Δ. – ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Λ.

4Χ100  ΕΛΕΥΘΕΡΟ

 (10-09-2011)

4.55.94   ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Λ.- ΛΙΒΕΡΗ ΕΥ.- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ.-    

               ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖ

 4Χ50  ΜΙΚΤΗ

 (09-09-2012)

 2.21.80     ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖ.- ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ Φ.- ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Λ.-   

                  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. 

 4Χ50  ΕΛΕΥΘΕΡΟ

 (08-09-2012)

2.04.23       ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Λ.- ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ Φ.- ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΤΖ.-                                                                                                                                                

                   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έγινε  στην  ΙΤΕΑ  8-9 \9\2012 το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΗΣ με  την παρουσία 10  συλλόγων και 165 αθλητών από όλη την Ελλάδα. 

Εάν η  περυσινή  εμφάνιση που πραγματοποίησαν  οι  κολυμβητές  της  αγωνιστικής ομάδας του Α.Ν.Ο.Ζ.  χαρακτηρίστηκε  σαν  εκπληκτική , δεν  υπάρχουν  λόγια  για  να  περιγράψουμε  την  φετινή.

Η Ζακυνθινή  αποστολή αποτελείτο  από    26  κολυμβητές  και  η  συγκομιδή μεταλλίων ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Τα 35  ΧΡΥΣΑ ( 17 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΑΙ 4 ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ επίσης)   είναι  περισσότερα  από  όσα  κατέκτησαν  όλοι  οι  άλλοι  σύλλογοι  μαζί .  Κατακτήθηκαν  τρία  πρωταθλήματα  ( ΓΥΝΑΙΚΩΝ , ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ , ΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(ΣΥΝΟΛΟ)) , όπου δηλαδή  η  ομάδα  είχε σχεδόν πλήρη  σύνθεση. Και στις άλλες  κατηγορίες όμως οι αθλητές μας(παρότι λίγοι) κατέκτησαν  πληθώρα  μεταλλίων  κυρίως  χρυσών.  Χαρακτηριστικό  της  κυριαρχίας  των  κολυμβητών  μας  είναι  ο  παρακάτω  πίνακας  μεταλλίων(σύμφωνα με  τα  αποτελέσματα  της  Κ.Ο.Ε).

Α.Ν.Ο.ΖΑΚΥΝΘΟΥ      35 ( ΧΡΥΣΑ)  17(ΑΣΗΜΕΝΙΑ)  4(ΧΑΛΚΙΝΑ)

Ν.Ο.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ           13                    25                         24

ΥΔΡΑΙΚΟΣ Ν.Ο.             5                      7                          12

Ν.Ο ΠΑΡΟΥ                    5                      0                           4

Ν.Ο.ΜΗΛΟΥ                   4                      6                           5

Ν.Ο.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ          2                      1                           0

Α.Ψ.Λ.ΜΕΔΕΩΝ              1                      6                         14

Ν.Ο.ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ  1                      2                           0

Ν.Ο.ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ        0                      1                           2

Ν.Ο.ΔΗΛΕΣΙ                     0                      0                           0

Εάν   λάβουμε  υπ’  όψιν και  ότι  σε  15  αγωνίσματα  δεν  είχαμε  καμιά  συμμετοχή , εύκολα  καταλαβαίνει  κανείς  την  ποιότητα  και  ανωτερότητα  των     κολυμβητών  μας  όπως  και  την  εξαιρετική δουλειά που κάνει ο προπονητής  Διονύσης Μαρίνος    Φανταστική  ατμόσφαιρα  επικράτησε  σε  όλη  την  διάρκεια  των  αγώνων, με τους  Ζακυνθινούς  αθλητές  και  συνοδούς  να  κερδίζουν  τη  μάχη  της  εξέδρας  υποστηρίζοντας  ενωμένοι  σαν  μια  γροθιά  τους  κολυμβητές  που  αγωνίζονταν.   Οι    κολυμβητές  μας,    κέρδισαν  των  θαυμασμό  όλων  με  τις  επιδόσεις  τους , και τις  συνεχόμενες  κατακτήσεις  χρυσών  μεταλλίων  και  θέσεων  στο  βάθρο.(ποτέ  άλλος  σύλλογος  δεν  έχει  κάνει  τέτοια  συγκομιδή  χρυσών μεταλλίων)  . Στο  τέλος  των  αγώνων  και  μετά  τις  απονομές  των  κυπέλλων  όλοι  μαζί  βούτηξαν  στο  νερό  μαζί  με  τον  προπονητή  και  γνώρισαν  την  αποθέωση  από  τους  συνοδούς. Όλοι  οι αθλητές συνέβαλαν  με  βαθμούς   και  τους  αξίζουν  πολλά  συγχαρητήρια  τόσο για  τις  αθλητικές  τους  επιδόσεις  όσο  για  το  ήθος  και  τη  συμπεριφορά  τους.    

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΛΕΟΝΑΡΝΤΑ

50 μ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ     ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (31.07)

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ     ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.08.35)

200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ     ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (2.40.42)

4Χ50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

4Χ50μ ΜΙΚΤΗ          ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 

ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ  ΤΖΙΟΡΤΖΙΑ

100μ  ΠΡΟΣΘΙΟ       ΓΥΝΑΙΚΩΝ  --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.28.57)

100μ  ΥΠΤΙΟ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ  --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.16.04)

200μ  ΜΙΚΤΗ            ΓΥΝΑΙΚΩΝ  --  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (2.51.59)

4Χ50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ 

4Χ50μ ΜΙΚΤΗ         ΓΥΝΑΙΚΩΝ  --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 

ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ  ΦΙΛΙΠΠΑ

50μ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ      ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β--- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ ( 31.21)

100μ ΠΡΟΣΘΙΟ         ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β--- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ ( 1.26.81)

100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ  ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β---ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ ( 1.23.27)

4Χ50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

4Χ50μ ΜΙΚΤΗ           ΓΥΝΑΙΚΩΝ ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΗ

100μ ΥΠΤΙΟ             ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.22.87)

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.09.72)

100μ ΠΡΟΣΘΙΟ        ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.35.20)

4Χ50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ   ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

4Χ50μ ΜΙΚΤΗ          ΓΥΝΑΙΚΩΝ   ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 

ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

100  ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.16.66 )

100  ΠΡΟΣΘΙΟ       ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.32.45)

200 ΕΛΕΥΘΕΡΟ     ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (2.51.31)

 

ΛΙΒΕΡΗ ΕΜΜΑ

100μ ΥΠΤΙΟ             ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.22.24)

50μ   ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (32.21)                                                         

100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ---ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.33.04)

 

ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΤΖΩΡΤΖΙΑ

200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (2.55.11)

50μ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (32.33)

100μ ΥΠΤΙΟ          ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.28.49)

 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ  ΒΕΡΑ

100μ ΥΠΤΙΟ          ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Α --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.33.40)

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Α --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.22.00)

100μ ΠΡΟΣΘΙΟ    ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Α  --- ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.42.64)

 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ

100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ(1.38.92) 

200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β  --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (2.56.71) 

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Β  --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ( 1.19.70)

 

ΘΕΟΔΟΣΗ  ΠΟΠΗ

100μ  ΥΠΤΙΟ          ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   ---  ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.27.74)

50μ   ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ    --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (33.66)

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ    --- 4η ( 1.21.38)

 

ΠΛΕΣΣΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

100   ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ   --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.36.28)             

100μ ΥΠΤΙΟ              ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ---  ΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.35.06)           

 

ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ     ΝΕΑΝΙΔΩΝ   --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.26.10)

100μ ΠΡΟΣΘΙΟ        ΝΕΑΝΙΔΩΝ    --- 4η (1.55.21)

50μ   ΕΛΕΥΘΕΡΟ     ΝΕΑΝΙΔΩΝ   --- 4η (37.99)

 

ΠΡΟΒΗ  ΜΑΡΙΑ

50μ   ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Α  --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (35.86)

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΠΑΓΚ/ΔΩΝ Α  --- 4η  (1.23.39)

 

ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΤΕΡΕΖΑ                                                                                                                                                                                          

 100μ ΠΡΟΣΘΙΟ       ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ    --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.34.78)

200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   --- 6η   (3.05.13)

100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   --- 6η (1.44.86)

 

ΠΡΟΒΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ        --- 4η (37.37)

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ       --- 6η (1.26.59)

 

ΘΕΟΔΟΣΗ  ΜΑΙΡΗ

100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ   --- 6η (1.53.30)

200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΓΥΝΑΙΚΩΝ    --- 7η (3.16.29)

 

ΜΟΡΦΗ ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ

100μ ΠΡΟΣΘΙΟ     ΓΥΝΑΙΚΩΝ       --- 7η (1.43.45)

200μ ΜΙΚΤΗ          ΓΥΝΑΙΚΩΝ      --- 7η (3.55.71)

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΝΔΡΩΝ

 

ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΠΑΙΔΩΝ            --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (59.19)

200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΠΑΙΔΩΝ            --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (2.14.26)

100μ ΥΠΤΙΟ           ΠΑΙΔΩΝ            --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.08.51)

4Χ50 ΜΙΚΤΗ         ΑΝΔΡΩΝ           ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ           ---  ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 

ΜΠΟΝΙΚΟΣ  ΠΑΝΟΣ

50μ   ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΠΑΙΔΩΝ          ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (25.95)

100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΑΙΔΩΝ         ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.11.04)                                              

200μ ΠΡΟΣΘΙΟ       ΑΝΔΡΩΝ         ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ   (2.57.02) 

4Χ50 ΜΙΚΤΗ           ΑΝΔΡΩΝ         ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ   ΑΝΔΡΩΝ         ---  ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 

ΜΑΡΓΑΡΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΗΣ

100μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.34.50)

50μ   ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ---  ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (30.36)

200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ---  ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ(2.40.43)

4Χ50 ΜΙΚΤΗ           ΑΝΔΡΩΝ             ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ   ΑΝΔΡΩΝ             ---  ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΣ

100μ ΥΠΤΙΟ             ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.21.75)

100μ ΠΡΟΣΘΙΟ        ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.32.00)

50μ   ΕΛΕΥΘΕΡΟ    ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α --- ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ(31.65)                                                                                                                                         

4Χ50 ΜΙΚΤΗ           ΑΝΔΡΩΝ             ---  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

4Χ50 ΕΛΕΥΘΕΡΟ   ΑΝΔΡΩΝ             ---  ΑΣΗΜΕΝΙΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 

ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ  ΤΑΣΟΣ

100μ  ΥΠΤΙΟ            ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β  --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ    (1.25.90)

100μ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ   ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β   --- ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.15.91)

100μ  ΠΡΟΣΘΙΟ       ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β   --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.40.99)

 

ΣΥΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

100μ ΠΡΟΣΘΙΟ        ΑΝΔΡΩΝ                --- ΧΡΥΣΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (1.29.09)                  

200μ ΠΡΟΣΘΙΟ        ΑΝΔΡΩΝ                --- ΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ (3.19.75)                                 

100μ ΥΠΤΙΟ              ΠΑΙΔΩΝ               --- ΧΑΛΚΙΝΟ  ΜΕΤΑΛΛΙΟ  (1.30.29)

 

ΣΤΗΝΙΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

100μ  ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ  ΑΝΔΡΩΝ               --- 4ος  (1.34.95)

200μ  ΜΙΚΤΗ              ΑΝΔΡΩΝ               --- 4ος  (3.19.88)

200μ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ      ΑΝΔΡΩΝ               --- 4ος  (2.47.42)

 

ΜΑΡΙΝΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ

50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ          ΑΝΔΡΩΝ               ---4ος (30.08)

100μ ΠΡΟΣΘΙΟ           ΑΝΔΡΩΝ                ---6ος (1.52.24)

100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ        ΑΝΔΡΩΝ               ---6ος (1.14.21)

 

 

ΜΙΚΡΩΝΗΣ-ΛΟΥΝΤΖΗΣ   ΤΑΣΟΣ 

100μ  ΕΛΕΥΘΕΡΟ      ΠΑΙΔΩΝ          ---  5ος (1.17.69)

200μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ       ΠΑΙΔΩΝ          ---  5ος (3.09.45)

50μ   ΕΛΕΥΘΕΡΟ       ΠΑΙΔΩΝ          ---  7ος  (33.93)

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΡΙΝΟ.

Ευχαριστούμε  για  την  υποστήριξη  που  μας  προσέφεραν  την  κοινοπραξία  των  πλοίων και  την  κυρία Πέγκυ Τυρογαλά  , το εργαστήριο μαντολάτου Κοτσώνης ,  το επιμελητήριο Ζακύνθου , το γυμναστήριο Αθλοκίνηση  και  το Ionian Transport    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΕΦΟΡΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΝΙΚΟΣ                                         ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2012

Αναχωρεί  η  αγωνιστική  ομάδα  κολύμβησης  του   Α.Ν.Ο.Ζ.  την  Παρασκευή  7-9-2012  , για  να  λάβει  μέρος  στο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2012 ( όσων  δηλαδή  δεν  έχουν κολυμβητήριο). Οι  αγώνες  θα  γίνουν  στο κολυμβητήριο  της  Ιτέας    το  Σαββατοκύριακο   8-9 Σεπτεμβρίου.

Μετά  την  περυσινή  μεγάλη  επιτυχία  (πρώτοι  στη  συνολική  βαθμολογία , τρία  πρωταθλήματα  κατηγοριών , 43  μετάλλια  εκ  των  οποίων  21  χρυσά ) , οι  ταλαντούχοι  κολυμβητές  μας  θα  προσπαθήσουν  να  επιβεβαιώσουν  την  κυρίαρχη  θέση  τους  ανάμεσα  στους  ομίλους  θαλάσσης. Βέβαια  είναι  δύσκολη  η  επανάληψη  τόσο  μεγάλων  επιδόσεων ,αλλά  οι  σπουδαίοι  αθλητές  του  Διονύση  Μαρίνου  μας  έχουν  συνηθίσει  σε  ευχάριστες  εκπλήξεις. Άλλωστε  οι  συμμετοχές  είναι  πολλές ,(η  πολυπληθέστερη  αγωνιστική  ομάδα  του  ΑΝΟΖ), και  τα  παιδιά  όπως  πάντα  αποφασισμένα  για  κάτι  καλό.

Τους  ευχόμαστε  καλή  επιτυχία 

Μαζί  θα  ταξιδέψουν  ο  πρόεδρος  του  ΑΝΟΖ  Στέφανος  Μπονίκος , ο  έφορος  κολύμβησης  Διονύσης  Καλόφωνος , και  πολλοί συνοδοί.

Την  αγωνιστική  ομάδα  του  ΑΝΟΖ  αποτελούν.

Προπονητής : Διονύσης  Μαρίνος

Αθλητές

Θεοδωρίτση  Αναστασία

Θεοδωρίτση  Βέρα

Θεοδόση  Πόπη

Θεοδόση  Μαίρη

Καλοφώνου  Λεονάρντα

Καλοφώνου  Τζιόρτζια

Κολοκοτσά  Αγγελική

Κολοκοτσά  Τζώρτζια

Κολοκοτσά  Φιλίππα

Λιβέρη  Έμμα

Μιχαλούδη  Τερέζα

Μόρφη  Κωστάντζα

Παπαγεωργοπούλου  Σίση

Παπαναστασίου  Κατερίνα

Πλέσσα  Αγγελική

Προβή  Δήμητρα

Προβή  Μαρία

Βαρβαρίγος  Νικόλας

Γιακουμέλος  Τάσος

Δικόπουλος  Βαγγέλης

Μάργαρης  Διονύσης

Μαρίνος  Σπύρος

Μικρώνης-Λούντζης  Τάσος

Μπονίκος  Πάνος

Στήνιος  Ανδρέας

Συνετός  Κώστας