Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International & IRC 2014,

                               Έγκριση Χορηγιών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης 2014

Κατεβάστε το αρχείο της εγκυκλιου 02/2014 για τα πιστοποιητικά και τις χορηγίες  2014.    eg_1402