Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας:

Απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.
Έχει σαν σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τα ιστιοφόρα σκάφη ανοικτής θάλασσας και την πρακτική και θεωρητική εκπαίδευσή τους σε θέματα ναυτιλίας, ρύθμισης πανιών, αγκυροβολίας, μετεωρολογίας, πρώτων βοηθειών, κ.α. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι έξη εβδομάδες.
Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στην αίθουσα του Ομίλου κάθε Τετάρτη απόγευμα (4-8 μμ) από εξειδικευμένους εισηγητές.

Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 15:00 μέχρι τις 21:00 το απόγευμα.

Μετά το τέλος των μαθημάτων οι μαθητές υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος (αναγνωρισμένου από το Δημόσιο) με το οποίο δικαιούνται να ναυλώσουν ιστιοφόρο σκάφος. Οι εκπαιδευτές είναι γνωστοί ιστιοπλόοι με πολλές διακρίσεις και χρόνια εμπειρίας στην θάλασσα, το δε σκάφος είναι σύγχρονο και πληρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Η σχολή είναι εγκεκριμένη απο την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και τον Απρίλιο του 2014  ξεκινάει ο νέος Κύκλος Μαθημάτων με την 15η Σχολή.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Ομίλου 26950 41572

Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου πέραν της αγωνιστικής του δραστηριότητας λειτουργεί από το 1993 Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (Σ.Ι.Α.Θ.). Νέες και νέοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να γνωρίσουν και να μάθουν τα μικρά και απλά μυστικά της ιστιοπλοΐας, εντός εισαγωγικών μυστικά φυσικά, ερχόμενοι σε επαφή με τον όμιλο και τη Σχολή ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας διαπιστώνουν από την πρώτη στιγμή το φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτές της σχολής τόσο στα θεωρητικά όσο και στα πρακτικά μαθήματα χωρίς να ακολουθούν καμία μυστική συνταγή αλλά συνδυάζοντας τη χαρά που προσφέρει ο πλούς στη θάλασσα με τις γνώσεις που μεταδίδονται και αποκτούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καταφέρνουν να δημιουργούν την αίσθηση της φυγής από την καθημερινότητα στους εκπαιδευόμενους, σε συνδυασμό με την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που θα τους δώσει τη δυνατότητα να ιστιοπλοούν και να χαίρονται τη θάλασσα με πλήρη ασφάλεια. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της δίμηνης εκπαίδευσης συγχρόνως απολαμβάνουν και τα προνόμια των μελών του Ομίλου. Τα μαθήματα διδάσκονται με τους πλέον μοντέρνους τρόπους διδασκαλίας (projectors, slides, computer, simulators,ειδικές σημειώσεις για όλα τα θέματα). Επίσης το διδακτικό δυναμικό της σχολής  αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν εκτός από την διακυβέρνηση του σκάφους και τις θεματικές ενότητες:

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Εύρεση στίγματος - Χάραξη πορείας)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα της Σ.Ι.Α.Θ. και έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία περισσότεροι από 200 μαθητές.

Φέτος η έναρξη μαθημάτων της  Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης θα ξεκινήσει στα τέλη Απριλίου 2014 και θα λειτουργεί, στις εγκαταστάσεις του ομίλου στο Κρυονέρι ως εξής:

Κάθε Τετάρτη από τις 16:00 έως 20:00 θα πραγματοποιούνται τα θεωρητικά μαθήματα και κάθε Σάββατο ή Κυριακή από 11:00 έως 19:00 θα γίνεται η πρακτική εξάσκηση σε Ιστιοπλοϊκό σκάφος. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν 7 Εβδομάδες.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες στο τηλ. 6946353648  κ. Σπύρο Γιοβάρθη ή στο Site του Ομίλου www.anoz.gr όπου μπορείτε να τυπώσετε την Αίτηση Εγγραφής της Σχολής και να την στείλετε στο fax: 2695041572.

Σχολή Ιστιοπλοΐας Τριγώνου

Η σχολή με σκάφη τριγώνου απευθύνεται σε παιδιά και νέους.

Η βασική εκπαίδευση διαρκεί τρεις μήνες και τα μαθήματα γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο. Οι μαθητές μαθαίνουν να ταξιδεύουν το σκάφος και να ρυθμίζουν τα πανιά και αποκτούν γνώσεις ναυτοσύνης και ασφάλειας στη θάλασσα. Επειδή η σχολή αυτή λειτουργεί και σαν φυτώριο για την αγωνιστική ομάδα, όσα παιδιά έχουν το ανάλογο ενδιαφέρον και τις ικανότητες, μπορούν να συνεχίσουν στην προαγωνιστική ομάδα.

Σχολή ιστιοπλοΐας για παιδιά 7 - 10 ετών

Η σχολή λειτουργεί με σκάφη Optimist (ενός ατόμου) κάθε Σάββατο και Κυριακή 9.30-11.30 το πρωί.

Σχολή ιστιοπλοΐας για νέους 10-16 ετών

Η σχολή αυτή λειτουργεί μέ σκάφη Laser (ενός ατόμου) κάθε Σάββατο και Κυριακή 11.30-13.30.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Ομίλου 26950 41572